Canisterapie

Když selhávají léky, přichází nejlepší přítel člověka

Canisterapie je metoda, pomocí které dochází k působení psa nebo feny na určité osoby. Pes je speciálně vycvičen a veden k působení na psychiku lidí. Má působit uklidňujícím dojmem. Kontakt se psem má zajistit rozptýlení pro lidi s depresemi, s psychickými poruchami nebo pro lidi, kteří jsou osamělí. Výborných výsledků psi dosahují v domovech pro seniory, v nemocnicích nebo v dětských domovech, kde se pes stává kamarádem pro ty, kteří ho opravdu potřebují. Malé děti se tak například lépe srovnávají se ztrátou rodičů. Dospělé v nemocnicích pes přivede na jiné myšlenky a senioři se s ním cítí méně opuštěně. V ústavech pro postižené (jak psychicky tak fyzicky) pejsci pomáhají při rehabilitacích. Například napomáhají procvičování určitých částí těla.

Canisterapie pomáhá v takových případech, kde ostatní metody selhávají.

Tento druh terapie má tedy vliv na psychickou stránku člověka, a také působí rehabilitačně. Terapeut může pomocí psa pomáhat zlepšovat paměť, komunikaci, myšlení a učení člověka. Může se snažit zlepšovat chůzi, pohyb (například paží, rukou) apod. Je nutné si s klientem stanovit cíl. Je možné spolupracovat s dalšími odborníky, například s logopedem, fyzioterapeutem, psychologem a jiným zdravotním personálem.
Jedná se o takzvanou sociální rehabilitaci. Terapeut musí být dostatečně empatický, musí být schopen zvládat krizové situace. Musí rozumět daným diagnózám konkrétní skupiny lidí, se kterou chce pracovat. Také si musí dostatečně rozumět se svým psem, který musí být perfektně vycvičen.

Canisterapeut používá často metodu takzvaného polohování. Jedná se o fyzioterapeutickou metodu, která se používá u pacientů, kteří se nemohou hýbat a proto s nimi musíme pohybovat my, abychom je ochránili před vznikem proleženin. Pes u této metody funguje jako polštářek, který podpírá pacienta a působí na něj velmi příjemně. To, jak pes poklidně oddychuje působí na pacienty uklidňujícím dojmem. Skvělých výsledků canisterapie dosahuje u lidí, kteří trpí svalovým třesem nebo svalovými křečemi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *